Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Böcek Fobisi

Böcek fobisi, genellikle bilinç altına yatan bir tür mantıksız korkudan ibarettir. Bu korku nedeni genellikle çocukluk dönemlerinden itibaren süregelen bir korkudur. Böcek fobisi insanlarda çocukluk döneminde aniden böceğin karşısına çıkması ya da böceğin sokması, ısırması, kıyafetlerin içerisine girmesi gibi birtakım nedenlerden dolayı böce...

İlaç Fobisi

İlaç fobisi,  Herkesin kendi iç dünyasında bu yaşamış olduğu birtakım kaygılar ve korkular bulunur. Fakat bu kaygı ve korkular kişilerin günlük hayatını olumsuz derecede etkiliyor ve kişileri rahatsız etme boyutunda ise ortada normal olmayan bir durumun varlığı söz konusudur. Normal olmayan bu tip durumlara hobi adı verilir. İlaç fobisi...

Kuş Fobisi

Kuş fobisi, diğer adı ornitofobidir. Anlamına gelir. Bu fobiye sahip insanların sadece kuşlardan değil kanatlı hayvanlardan korktuğu da görülmüştür. Bu korkunun derecesi insandan insana değişmektedir. Henüz bu korku ilerlememiş bireylerde kuşlara dokunamama, evde kuş besleyememe gibi belirtileri görülür. Eğer bu fobiyi yenmek için bir psikiy...

Dar Alan Fobisi

Dar alan fobisi, Kimi insanlarda psikolojik olarak bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu duruma örnek olarak da bu makalemizde sizler için dar alan fobisini anlatacağız. Dar alan fobisi kişilerde psikolojik olarak meydana gelen ve oldukça rahatsız edici bir durumdur. Özellikle de kişi bazı hassas konulara karşı daha titiz ise bu durum dah...

Dideral Sosyal Fobi

Dideral sosyal fobi, böyle kişiler kendisini herkesin yargıladığını, rezil olacağını düşünerek büyük utanç hissederler. Başka insanların kendileri için akıl hastası olduğunu, kaçık olduğunu ya da aptal olduğunu düşünecekleri hakkında kaygı yaşarlar. Bu kişiler genellikle toplum içinde ellerinin ya da seslerinin titrediğini başkalarının hisse...

Örümcek Fobisi

Örümcek fobisi, en sık rastlanan fobi türlerinden biridir. Bu fobiye sahip insanlar örümceklere karşı aşırı derecede korku hissederler. Çok ağır hastalarda örümcek kelimesini duymak bile kişiyi panik atağa sokabilmektedir. Genellikle genç yaşta fark edilen bu fobi, travma sonrasında da oluşabilmektedir. Örümcek fobisi kadınlarda daha fazla g...

Aurorix Sosyal Fobi

Aurorix sosyal fobi, Birçok kişinin yaşamdan soğumasına sosyal ortamdan kaçmasına ve var olan potansiyelini engellemesine sebep olan sosyal fobi psikolojik bir rahatsızlıktır. Genelde tedaviye olumlu yanıt verir. Seratoninin düzensiz olarak salgılandığında ortaya çıkan sosyal fobi uzun süreli tedavi gerektirir. Sosyal fobide psikoterapi sean...

Karanlık Korkusu Fobi

Karanlık korkusu fobi, Karanlık başta olmak üzere, birçok insanda farklı şeylere karşı korku duygusu gelişip öne çıkabilir. Yüksekten bakmak, kapalı alanda duramamak, hızlı giden araçta seyahat etmek gibi. İnsanların yaşadığı, izlediği veya tanık olduğu bazı olaylardan dolayı, bütün bu ve buna benzer nedenler korku yaratır, buna fobi denir. ...

Kapalı Alan Fobisi

Kapalı alan fobisi, kapalı alan fobisi olarak bilinen bu duruma psikiyatri tarafından klostrofobi denir. Kapalı alan fobisi ile ciddi fizyolojik belirtiler de görülür. Bu hastalık psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu durumda olan kişiler günlük yaşantılarında, sosyal yaşantılarında ve iş yaşantılarında oldukça sorun yaşarlar. Eğer sempto...

Sosyal Fobi Nasıl Yenilir

Sosyal fobi nasıl yenilir, Sosyal fobi kişilerin psikolojik olarak kalabalık ortamlarda yaşadığı konuşma ya da duygusal problemlerin bütününü oluşturur. Herkes için bu sorunların altında farklı nedenler yer alır. Kimisi doğuştan sosyal fobiye sahip olurken, kimisi yaşadığı olaylara karşılık sonradan bu probleme sahip olur. Sosyal fobi proble...

Sosyal Fobi El Titremesi

Sosyal fobi el titremesi, bu durumu yaşayan kişilerde görülebilmektedir. Sosyal fobi kişinin toplum içerisinde yadırganacağı ya da yargılanacağı korkusu olmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda toplum önüne çıktığı zaman ya da konuşma yapması gerektiği zaman seslerinde kısılma ve titreme meydana gelmektedir. Bu yüzden de bu ortamlardan kaçınmak i...

Fobi Testi

Fobi testi, Psikolojik olarak kişilerde kaygı bozukluğu olarak adlandırılan fobi kişilerin çeşitli durumlar karşısında, canlı ya da cansız varlıklara karşı duymuş olduğu ve herhangi bir mekân ile ilgili hissetmiş olduğu kaygı ve endişe hali olarak tanımlanır. Kişiler kaygı duydukları bu olaylarla karşılaştıkları zaman oldukça büyük bir sıkın...

Delik Fobisi

Delik Fobisi; Herhangi bir kişi bir cisme veya yapıya baktığı zaman çok sayıda delik ve gözenekli yapılar gördüğü zaman kişide oldukça yüksek bir korku veya kaygı oluşumu görülüyor ise bu kişilerde delik fobisi var olduğu bilinir. Halk arasında delik fobisi olduğu bilinmesine rağmen tıp biliminde tripofobi olarak adlandırılmaktadır. Tripofob...

Kalabalık Fobisi

Kalabalık Fobisi agorafobi olarak da adlandırılmaktadır. Fazla panik yapma hali kalabalık fobisini ortaya çıkarmaktadır. Kalabalık ortamlarda kalabalık fobisi olan kişi kaçma veya kaçınma psikolojisine bürünür. Kaçma psikolojisi de beraberinde korku ve kaygıları getirir. Kişi toplum içine çıkamaz hale gelir. Kalabalık fobisi genel olarak erg...

Yalnızlık Korkusu Fobi

Yalnızlık korkusu fobi, birçok kişide meydana gelen ve uzun süreli yaşanan psikolojik bir durumdur. Yalnızlık korkusu fobi haline gelen kişiler için etraflarında kimse olmadığını düşünmek yanlış bir yargı olur. Çünkü yalnızlık korkusu sadece etrafında kimse olmayan kişilerin yaşadığı bir durum değildir. Etrafında çok sayıda kişi olan ...

Evlilik Korkusu Fobi

Evlilik korkusu fobi, genellikle kadınlarda görülen, kişisel gelişimini tamamlayamamış veya öz güven eksikliği bulunan bireylerde görülür. Bu fobinin kaynağı genellikle ergenlik döneminde oluşmuş travmalardır. Ergenlik döneminde bireyin öz güven eksikliği yaşaması, tacize uğramış olması, mastürbasyon yapması ve bunun evlilikte belli olabilec...

Fobi Hastalıkları

Fobi hastalıkları, fobinin sözlükteki kelime anlamı korkudur. Kişiler kendi bünyelerinde birtakım endişe ve korkular barındırırlar. Kişinin korkuları artık hayatını olumsuz etkilemeye başlamışsa bu kişide fobi hastalığının belirmiş olduğunun bir göstergesidir. Fobi hastalıkları kişinin kendisini sürekli tehlike ve tehdit altında hissetmesine...

Sosyal Fobi İlaçları

Sosyal Fobi İlaçları; sosyal fobi denilen korkunun temelinde hasta bireyin toplum içinden kaçması, yalnız kalma isteği, karşı cinsle iletişime geçememe, insan ilişkilerinden yoksun, utanma, yüz kızarma gibi faktörlerden kaynaklıdır. Bu tür sosyal fobisi olan insanların bilinç altına yerleşmiş bir mantıksız korku söz konusudur. Genellikle sos...

Topluluk Önünde Konuşma Fobisi İlaç

Topluluk önünde konuşma fobisi ilaç, Topluluk önünde konuşma fobisi diğer ismi ile sosyal fobi, kişinin toplum önünde yapması gereken sosyal faaliyetlere karşı aşırı derecede nedeni belli olmayan korku ve tedirginlik duyması hali, bir tür anksiyete rahatsızlığıdır. Kişinin duyduğu bu tedirginlik hali, daha önce yaşadığı bazı olumsuz deneyiml...

Fobi Çeşitleri

Fobi çeşitleri, Fobi kişilerin günlük hayatında yapmaktan korktukları şeylere karşı göstermiş olduğu bir durumdur. Fobi her türlü nesne, varlık ya da cisme karşı olabilir. İnsanlar üzerinde olumsuz bir etkinin meydana gelmesine neden olan fobinin en kısa süre içerisinde atlatılması gerekir. Bu durum ilk başlarda çok büyük sorunlarının oluşma...

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi, Kişinin bir veya birden fazla sosyal olan durumlardan rahatsızlık duyması ve bu olaylardan kaçınması olarak ifade edilir. Genel olarak kişilerde görülen sosyal fobi örnekleri topluluk önünde konuşamama, yeni ve farklı kişilikler ile tanışma, sosyal ortamlar olarak adlandırdığımız düğün ortamları, cenaze ortamları, eğlence ve par...

Kedi Fobisi

Kedi fobisi, diğer birçok fobinin yalnızca bir tanesidir. İnsanlar yaşadıkları olaylardan ya da küçük yaşta öğrendiği birçok konudan dolayı, farklı farklı korku duygularına kapılırlar. Fobi, daha hiçbir olumsuz hareket oluşmadan onu kafada kurarak korku duygusunu geliştirmektir. Kedi kokusuyla, kedi fobisi birbirinden farklıdır. Fobiler...

Fobi

Fobi; Kişiler tarafından yaşanan canlı- cansız varlıklara karşı, kapalı ortamlara karşı, hayvanlara karşı, belirli olan bir duruma karşı ve sayamadığımız birçok olaya karşı sürekli kaygı durumunda olma olayına fobi denir. Halk arasında fobi ileri derecede olan korku hali olarak ifade edilir. Korku sahibi olan kişiler sürekli olarak kendileri...

Uçak Fobisi

Uçak fobisi, uçak fobisi genellikle yükseklik korkusunun bilinç altına yerleşmesi sonucu oluşmaktadır. Bu korkunun yanı sıra uçak fobisi oluşmasında uçağın kalkış ve inişindeki sarsıntı, gürültü, basınç gibi nedenlerde etkili olmuştur. Uçak fobisi bilgi kirliliğine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. İlk defa uçağa binen yakın çevremizde...

Okul Fobisi

Okul Fobisi; okul çağına gelen bir çocukta şekillenen okul fobisi, genellikle çocuğun yaşadığı sosyal çevre, yaşadığı sıkıntılar, huzursuzluklar gibi nedenlerden kaynaklıdır. Okul fobisinin tanımlanabilmesi için çocuğun okuldaki yaşıtlarından farklı anormal tepkiler göstermesi gerekmektedir. Her çocukta oluşabilecek sıkılma, ağlama, huzursuz...

Sosyal Fobi Psikoterapi

Sosyal Fobi Psikoterapi, Sosyal fobi tanım olarak kişinin utanabileceği herhangi bir durum veya eylem sonucu belirgin veya sürekli bir şekilde korku ve kaygı hissi içerisinde bulunması durumudur. Sosyal fobisi olan kişiler toplumsal olan ortamlardan uzak duran ve kaçan kişilerdir. Bu rahatsızlığa sahip olan bireyler kaygı ve korku durumuna d...

Fobi Türleri

Fobi Türleri, bilinçaltımızın bize sağladığı çeşitli korkulardır. Fobi, insanın normal şartlarda korku duymayacağı herhangi bir nesneden, bir varlıktan veya herhangi bir olaydan şiddetli bir biçimde korkmasıdır. Bir korku durumunun fobi adını alabilmesi için kişinin günlük yaşamını değiştirmesi, endişe uyandırması gerekir.

Sosyal Fobi Testi

Sosyal fobi testi, Sosyal fobi, kişilerin sosyal ortamlarda başkaları tarafından küçümseme ya da olumsuz tepkiler ile karşılaşmaktan kaygı duyması, birtakım korkulan durumların olması ve bunlardan sürekli kaçma eğilimi ile oluşan bir anksiyete bozukluğudur. Sosyal fobi genellikle ergenlik çağında başlar tedavi edilmediği sürece kişinin yaşam...

Fobi Nedir

Fobi nedir, İnsanlar günlük hayatta birçok şey ile karşı karşıya kalmaktayız. İnsanların yapmış olduğu bazı durumlar kişide olumlu ya da olumsuz sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle de kişinin küçük yaşlarda iken geçirmiş olduğu büyük kavgalar, kötü rüyalar, akılda kalıcı hale dönüşecek kötü şeyler kişi de psikolojik olarak ...

Çocuklarda Sosyal Fobi

Çocuklarda sosyal fobi, bilindiği üzere günümüzde birçok insanın sorunu haline gelen sosyal fobi, küçük yaşlarda meydana gelebiliyor. Okul hayatında sıkılgan hareketler içeren, çevresi ile bağlantı kurmayı sevmeyen, hırçın ve aşırı aile baskısı yaşayan bireylerde sıklıkla rastlanan durumların başında gelmektedir. Diğer bir değişle utanç veri...

Özgül Fobi

Özgül fobi, özgül fobi alenen görülmekte olan nesne ve hallerden belirgin bir şekilde sürekli ve manasız korkulardır. Kişinin başına gelmiş olan bir kazada hayatının sonraki dönemlerinde özgül fobisi oluşmasına neden olabilmektedir. Fobinin bulunduğu nesne ile karşı karşıya gelindiği zaman kişi kendi kontrolünü kaybeder, paniğe kapılır ve ba...

 

Böcek Fobisi
İlaç Fobisi
Kuş Fobisi
Dar Alan Fobisi
Dideral Sosyal Fobi
Örümcek Fobisi
Aurorix Sosyal Fobi
Karanlık Korkusu Fobi
Kapalı Alan Fobisi
Sosyal Fobi Nasıl Yenilir
Sosyal Fobi El Titremesi
Fobi Testi
Delik Fobisi
Kalabalık Fobisi
Yalnızlık Korkusu Fobi
Evlilik Korkusu Fobi
Fobi Hastalıkları
Sosyal Fobi İlaçları
Topluluk Önünde Konuşma Fobisi İlaç
Sosyal Fobi
Fobi Çeşitleri
Kedi Fobisi
Fobi
Uçak Fobisi
Özgül Fobi
Fobi Nedir
Çocuklarda Sosyal Fobi
Okul Fobisi
Sosyal Fobi Psikoterapi
Sosyal Fobi Testi
Popüler İçerik
Böcek Fobisi
Böcek Fobisi
Böcek fobisi, genellikle bilinç altına yatan bir tür mantıksız korkudan ibarettir. Bu korku nedeni genellikle çocukluk dönemlerinden itibaren süregele...
İlaç Fobisi
İlaç Fobisi
İlaç fobisi, Herkesin kendi iç dünyasında bu yaşamış olduğu bir takım kaygılar ve korkular bulunur. Fakat bu kaygı ve korkular kişilerin günlük hayatı...
Kuş Fobisi
Kuş Fobisi
Kuş fobisi, diğer adı ornitofobidir. anlamına gelir. Bu fobiye sahip insanların sadece kuşlardan değil kanatlı hayvanlardan korktuğu da görülmüştür. ...
Dar Alan Fobisi
Dar Alan Fobisi
Dar alan fobisi, Kimi insanlarda psikolojik olarak bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu duruma örnek olarak da bu makalemizde sizler için dar alan...
Dideral Sosyal Fobi
Dideral Sosyal Fobi
Dideral sosyal fobi, böyle kişiler kendisini herkesin yargıladığını, rezil olacağını düşünerek büyük utanç hissederler. Başka insanların kendileri içi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Böcek Fobisi
İlaç Fobisi
Kuş Fobisi
Dar Alan Fobisi
Dideral Sosyal Fobi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024